Højbjerg FotoGrafiske Værksted er et professionelt værksted under Kulturforvaltningen, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune, der drives i samarbejde med stedets kunstfaglige leder grafikeren Inger Lise Rasmussen. Værkstedets indretning og faciliterer spænder over traditionelle grafiske dybtryksteknikker, fotogravure, analog og digital fotografi og digital billedbehandling.

Værkstedet

Værkstedet på 150 m2 rummer et stort mørkekammer til små og store formater, belysningsrum til fotogravure og andet fotoarbejde, samt ætserum til grafik. Dertil et lyst trykkerum med en kobbertrykspresse på 100x80 cm og mulighed for at arbejde med forskellige former for farvegrafik.

Samarbejde med andre kultur- og uddannelsesinstitutioner samt tilsvarende værksteder i ind- og udland udgør et vigtigt led i værkstedets faglige udvikling.

Kurser, workshops og foredrag

Der arrangeres kortere kurser og workshops med eksterne gæstelærere samt foredrag med inviterede kunstnere.

Se aktiviteter i højre spalte.

Tilmelding

Tilmelding til brug af værkstedet kan ske på time-, dag- eller ugebasis eller længere efter behov. Der betales en differentieret leje pr. time beregnet efter aktivitet samt forbrug af materialer.

Åbningstider: Mandag – torsdag 11-17.

Særskilt tilmelding til kurser, workshops og foredrag.

Se kontaktinfo i højre spalte.