Det er især kæmpebjørneklo, hybenrose, japanpileurt og canadisk gyldenris, der spreder sig uønsket. Den eneste plante vi i Aarhus Kommune aktivt bekæmper, er kæmpebjørnekloen.

Du kan hjælpe os med at bekæmpe de invasive planter ved at fjerne dem fra din egen grund, ligesom du meget gerne må gøre os opmærksomme på planterne, hvis du støder på dem i naturen eller på offentlige arealer. Her kan du bruge app’en Borgertip, eller du kan bruge hjemmesiden aarhus.dk/borgertip

Du kan læse mere om planterne, og hvordan du bekæmper dem, på  Miljøstyrelsens hjemmeside.