På kortet Lodsejerinformation kan du vælge at få information om, hvad der gælder ved din ejendom ved at bruge funktionen øverst "Hvad gælder for mig". Du kan også vælge at zoome ind på det område, du gerne vil se mere om. I venstre side vælger du, hvad du gerne vil se. 

Du kan vælge:

  • Bygge- og beskyttelseslinjer
  • Naturbeskyttelse § 3
  • Natura 2000
  • Fredninger
  • Sprøjtefrie arealer
  • Ejendomme
  • Matrikler
  • Hegns- og brugsgrænser
  • Foreløbige boringsnære beskyttelsesarealer
  • Stier.