Alle de offentlige vandløb i Aarhus Kommune bliver vedligeholdt efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne. Aarhus Kommune har udarbejdet et Fællesregulativ for vandløbene i kommunen, ligesom der er et regulativ med regler for det enkelte vandløb.
Hvis du vil se de enkelte vandløbsregulativer, kan du via linket herunder åbne kortet og så dobbeltklikke på det vandløb, du ønsker at se regulativet for.

Besøg kortet over vandløbsregulativer

Hvad gælder for private vandløb?

Der er ikke udarbejdet regulativer for de private vandløb. Her er det vandløbslovens almindelige bestemmelser, der gælder. Det er den enkelte lodsejer, der har ansvaret for vedligeholdelsen, der skal tage hensyn til miljømålsætningen og naturtilstanden i vandløbet.

Læs mere om vedligeholdelse af private vandløb