Inden du går i gang med arbejdet omkring et vandhul, er det vigtigt, du har styr på, hvad der kræver en tilladelse, og hvad du skal tage særligt hensyn til. Derfor har vi udarbejdet en vejledning, som blandt andet giver dig oplysninger om:

  • Hvor vandhullet skal placeres, så det er lovligt, og hvad du skal tage hensyn til?

  • Hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med etablering af nyt vandhul. Må du fx udsætte fisk eller krebs?

  • Hvad du kan og må gøre for at opretholde et vandhul med klart vand og tilhørende planter og dyr.

Søg først om tilladelse

Husk at søge om de nødvendige tilladelser, før du graver eller restaurerer et vandhul. En restaurering kan være, at du skal lave større ændringer, udvidelser eller oprensning af eksisterende vandhuller.

Hent vejledningen om vandhuller.
Hent ansøgningsskema til etablering/ændring af sø/vandhul.