Fra 1. september 2018 er det kommunerne, der skal træffe afgørelser i sager om, der handler om beskyttelse af værdier mod havets oversvømmelse af erosion.

Hvis du ønsker at etablere kystbeskyttelse, fx høfder, diger eller sandfodring, er det derfor Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, du skal kontakte.

Kystdirektoratet er fortsat myndighed for kystbeskyttelsesprojekter, som staten udfører. Projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning eller andre former for terrænændringer, behandles også af Kystdirektoratet.

Link til Kystdirektoratet