Aarhus Kommune forvalter et skov- og naturareal på ca. 2.200 hektarer, hvoraf ca. 1.400 hektarer er bevokset med træer. Skovene ligger bynært, og er blandt landets mest besøgte. Omkring 94% af det bevoksede areal er løvskov, med bøg som den mest fremhærskende træart.  

I Aarhus Kommune kan skov- og naturområderne groft opdeles i to kategorier:  

  1. Gamle skov- og naturområder, der primært ligger langs kysten syd for midtbyen. Disse områder udgør ca. 1.300 hektarer af det samlede skov- og naturareal.  
  1. Nye skov- og naturområder, der hovedsageligt er anlagt på landbrugsjord og fordelt jævnt udover kommunen. Disse områder udgør ca. 900 hektarer af det samlede skov- og naturareal.  

For at understøtte og sikre den fortsatte udvikling af Aarhus Kommunes skov- og naturarealer blev Aarhus Kommune FSC© og PEFC™ certificeret i 2007. Det betyder, at skovdriften skal leve op til de krav og retningslinjer, der står beskrevet i PEFC-skovstandarten. Læs mere på www.pefc.dk 

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan Aarhus Kommunes eksisterende og nye skove skal udvikle sig i fremtiden, kan du læse skovudviklingsplanen 2010 – 2020 her.