Aarhus Kommune forvalter et skov- og naturareal på ca. 1.800 hektar, hvoraf knap 1.300 hektar er bevokset med træer. Skovene ligger bynært, og er blandt landets mest besøgte. Omkring 90% af det bevoksede areal er løvskov, domineret af bøg.

Skov- og naturområderne kan groft opdeles i to kategorier: 

  1. De gamle skov- og naturområder (ca. 1.300 ha), der primært ligger langs kysten øst og syd for byen.
  2. De nye skov- og naturområder (ca. 500 ha), der hovedsageligt er blevet anlagt på landbrugsjord. Skovene er fortrinsvis tilplantet siden 1988, og ligger primært nord og vest for byen.

For at understøtte og sikre den fortsatte udvikling af Aarhus Kommunes skov- og naturarealer blev Aarhus Kommune FSC® og PEFC™ certificeret i 2007. Skovdriften skal derfor leve op til de krav og retningslinjer, der er beskrevet i FSC’s skovstandard samt krav og retningslinjer beskrevet i PEFC-skovstandarden.

Du kan læse om den årlige evaluering af Aarhus Kommunes skovforvaltning her

Der henvises til kommunens Skovpolitik der udgøres af ”Skovudviklingsplan 2010-2020”. Skovudviklingsplanen blev politisk behandlet og vedtaget af byrådet i 2009.

Skovudviklingsplanen med bilag kan ses her