Hvis du ønsker at lave en konkret henvendelse om et træ på offentligt areal, skal du kontakte Mobilitet, Anlæg og Drift på mad@mtm.aarhus.dk eller telefon 89 40 44 00.

Hvis træet står på privat grund, skal du kontakte naboen/grundejeren.

Inden du foretager dig noget, kan det anbefales at læse Aarhus Kommunes træpolitik, som du finder her.

 

Job i Naturen kan fortsat tilbyde savet og kløvet brænde, så du kun skal tørre brændet, inden det kan bruges i brændeovnen.

Ved bestilling skal du altid huske at bestille det året før den fyringssæson, hvor du skal bruge det, da der ellers kan være udsolgt.

Hvis du ønsker at købe pejsebrænde, kan du kontakte:

Teknik og Miljø (spørg efter driftsformand for Job i naturen)
Tlf. 89 40 44 00
Mail: groenneomraader@mtm.aarhus.dk