Det er af afgørende betydning, at du har din hund under kontrol, så alle hundeskovens brugere får en god oplevelse.

Hundeskovene er afmærket med skilte. Enkelte steder er områderne desuden indhegnet.

I henhold til Naturbeskyttelsesloven skal hunde altid være i snor i skov- og naturområder uden for de afmærkede hundeskove.

Har du hund med på en af kommunens kirkegårde, skal hunden også føres i snor her.

Hvis du har fuld kontrol over din hund, må den løbe uden snor på kommunens strande i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Resten af året skal hunden føres i snor af hensyn til de mange besøgende og dyrelivet på stranden.

På visse strækninger kan der være forbud mod at tage hunde med på stranden, så hold øje med skiltningen.

Uanset hvor du går tur med din hund, opfordres du til at vise hensyn til andre. Hundens efterladenskaber skal altid samles op - også udenfor stierne. Det gælder både af hensyn til smittefare for især hvalpe og unghunde og af hensyn til skovbørnehaver og alle øvrige skovgæster.

Hundeejerens ansvar efter hundeloven gælder også i hundeskove og på strande.

Du finder Hundeloven her