Det er af afgørende betydning, at du har din hund under kontrol, så alle hundeskovens brugere får en god oplevelse. Læs om de andre retningslinjer under punktet "Retningslinjer for færdsel i hundeskovene".

Hundeskovene er afmærket med skilte. Enkelte steder er områderne desuden indhegnet.

Ledsagelse: Din hund skal altid være ledsaget.

Hensyn: Uanset hvor du går tur med din hund, opfordres du til at vise hensyn til andre.

Efterladenskaber: Saml altid op efter din hund - også udenfor stierne. Det gælder både af hensyn til smittefare for især hvalpe og unghunde og af hensyn til skovbørnehaver og alle øvrige skovgæster.

Fuld kontrol: Din hund må kun være uden snor, hvis du har fuldt herredømme over den - også i indhegnede arealer.

Hundeloven: Husk at hundeloven også gælder i hundeskovene. Du finder Hundeloven her

 

Hvis du har fuld kontrol over din hund, må den løbe uden snor på kommunens strande i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Resten af året skal hunden føres i snor af hensyn til de mange besøgende og dyrelivet på stranden.

På visse strækninger kan der være forbud mod at tage hunde med på stranden, så hold øje med skiltningen. 

I henhold til naturbeskyttelsesloven skal hunde altid være i snor i skov- og naturområder uden for de afmærkede hundeskove.

Har du hund med på en af kommunens kirkegårde, skal hunden også føres i snor her.