Det er ikke tilladt at færdes på isen på søerne i Aarhus, og al færdsel på frosne søer, vandhuller og andre vådområder i Aarhus Kommune er på eget ansvar. Det kan være livsfarligt at gå ud på tynd is. Aarhus Kommune skilter, hvis isen er sikker.

Vi vurderer, at isen er sikker nok til skøjteløb, når istykkelsen rammer 16 cm. Selvom isen vurderes til at være sikker, skal man stadig færdes på isen med respekt og efter forholdene.

Vi sætter skilte op, når istykkelsen rammer 16 cm, og isen derfor er tyk nok til skøjteløb.

Aarhus Kommune opsætter ikke skilte om, at isen er usikker. Du skal derfor som udgangspunkt altid gå ud fra, at isen er usikker.

Ja. Aarhus Kommune er bemyndiget af politiet til at kunne forbyde færdsel på isen på søerne i kommunen jf. Ordensbekendtgørelsen § 15

  • 15. Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder. 
    Stk. 2. På de i stk. 1 nævnte vandområder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes eller afmærkes 

Ser du, at nogle opholder sig ulovligt på isen, kan du anmelde det til politiet ved at ringe til 114.