Aarhus Kommune administrerer udlejning af bådpladser ved Fløjstrup, Studstrup, Silistria eller Ørnereden.

I 2022 er prisen for en bådplads 1227 kr. + moms.

Se bådpladserne herunder:

Her finder du de gældende vilkår for bådpladser langs kysten

Vi foretager løbende tilsyn med bådpladserne. Overholdes disse ikke vil du blive opsagt og bådpladsen vil umiddelbart efter udlejes til anden bruger.