Aarhus Kommune administrerer udlejning af bådpladser ved Fløjstrup, Studstrup, Silistria eller Ørnereden.

I 2020 er prisen for en bådplads 940 kr. + moms.

Se bådpladserne herunder:

Her finder du de gældende retningslinjer for bådpladser langs kysten.

Vi foretager løbende tilsyn med bådpladserne. Overholdes disse ikke vil du blive opsagt og bådpladsen vil umiddelbart efter udlejes til anden bruger.