På kortet kan du se, hvor det er tilladt at fiske både på Aarhus Ø og på Erhvervshavnen.

Se et kort over fiskesteder på Aarhus Havn

Aarhus Havn (erhvervshavnen)

Det er Aarhus Havn, der regulerer lystfiskeri fra erhvervshavnens arealer. Lystfiskeri er generelt ikke tilladt på Aarhus havn.

Fra 1. juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, og derfor er visse områder på Aarhus havn lukket for publikum. Det betyder bl.a., at lystfiskere ikke må færdes inden for havnens sikringsområder.

I erhvervshavnen er det kun tilladt at fiske fra Østmolen i den sydlige del af havnen. Derudover er lystfiskeri tilladt på en kajstrækning langs Sydhavnsgade og på den yderste kaj på Mellemarmen. Lystfiskerne skal respektere skilte på havnens område og efterkomme alle anvisninger fra Aarhus Havns personale. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må ikke besværliggøre arbejdet eller adgangen for Aarhus Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Aarhus Ø

Det er Aarhus Kommune der regulerer lystfiskeri fra arealerne på Aarhus Ø. Lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er velkomne. Det gælder også under hele anlægsprocessen på Aarhus Ø. Mens der bygges, kan adgangen til vandet dog midlertidigt være spærret ud for enkelte byggepladser af sikkerhedshensyn. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må ikke besværliggøre arbejdet på byggepladser eller adgangen hertil for arbejdere eller områdets øvrige brugere.

Fredningsbælte

Fiskeristyrelsen har indført et fredningsbælte omkring udmundingen af Aarhus Å, hvor fiskeri ikke er tilladt. På fiskeristyrelsen.dk kan du læse mere om reglerne for fiskeri i nærheden af fredningsområder. Fiskeri i fredningsbælter straffes med bøder.

Fiskeristyrelsen.dk

Generelt for fiskeri og færdsel

Selvom vandet i havnen er blevet rent, kan enkelte fiskearter stadig indeholde for mange tungmetaller, som stammer fra bunden af havnen. Derfor anbefaler vi, at de bundlevende fisk som ål, skrubbe og andre fladfisk ikke tages med hjem. Fisk som sild, makrel, torsk, hornfisk og havørred kan man roligt tage med hjem til middagsbordet.

Husk at tage dit affald med dig.

Vis hensyn til andre lystfiskere og brugere i området.

Husk at sætte dig ind i gældende fredningstider og mindstemål for fisk.

Husk fisketegnet, som er obligatorisk for alle borgere mellem 18-65 år. Det kan købes på www.fisketegn.dk

www.fisketegn.dk