I Aarhus Kommune er der to etablerede spor til mountainbike. Du finder dem på friluftslivaarhus.dk

Ruterne må benyttes året rundt, men der er nogle få hensyn og regler, vi vil bede dig om at følge:

 • Er du en klub eller eventmager, der gerne vil arrangere et større løb på en af ruterne, skal du booke de områder, ruten går igennem.

Klik her for at booke via brugaarhus.dk

 • Reglerne for cykling i de danske skove er fastsat i naturbeskyttelsesloven. Ifølge loven må du gerne cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte, og som fremtræder egnede til cykling med en almindelig cykel.
 • Du må ikke cykle, hverken på en almindelig cykel eller på mountainbike, i skovbunden, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger og lignende. Du må altså ikke lave dine egne mountainbike-spor i skoven.
 • Husk, at færdselsloven også gælder i skoven. Det vil blandt andet sige, at din hastighed altid skal afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andre skovgæster - herunder heste og skovens dyreliv. Den almindelige højre vigepligt gælder også i skoven.
 • Vær opmærksom på, at gående må færdes alle steder i skoven. Derfor skal du være opmærksom på, at der pludseligt kan stå et barn på mountainbike-ruten.
 • Med undtagelse af cykelstien mellem byen og Moesgård Strand er stierne på kystsiden øst for Ørneredevej/Strandskovvej forbeholdt gående.

Reglerne for ridning i skove er fastsat i Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at ridning er tilladt:

 • på etablerede veje og stier, der er bredere end 2,5 meter.
 • på mindre veje og stier, der tydeligt er skiltet med at ridning er tilladt.
 • i skovbunden – dog ikke i indhegninger og omkring fortidsminder.

Ridning, der udgår fra rideskoler, klubber, stutterier eller lignende kræver tilladelse. Det samme gælder jagtridning eller anden form for konkurrenceridning. Det er ikke tilladt at træne travheste med sulky eller vogn i kommunens skove. 

Du er velkommen til at ride på den ubevoksede del af strandene i vinterhalvåret – fra 1. september til 31. maj. I den periode er du også velkommen til at bade med din hest.

God stil til hest:

 • Veje og stier ødelægges nemt af hestehove og -gødning, så rid så vidt muligt i rabatten.
 • Sæt farten ned i skridt og hold til højre, når du passerer andre skovgæster - mange mennesker er utrygge ved de store dyr.
 • Kævler, brændestabler, diger og grøfter må ikke bruges som spring.
 • Vis hensyn over for andre og naturen, så alle får en god tur i skoven.

Opdag Aarhus er Aarhus Kommunes tur-app. Brug den, hvis du vil blive klogere på byen, mens du lufter hunden, går med barnevognen eller løber din sædvanlige rute inde i byen.