Selvom du har svært ved at læse, skal du stadig læse bøger, du synes er gode. Du kan selv læse bøger eller lytte til dem – det er vigtigt, at du gør begge dele. Her finder du en guide, der kan hjælpe dig med at finde den rette bog. Du finder også idéer til bøger, du selv kan læse.

Inspiration til bøger, du selv kan læse

Letlæste bøger i udskolingen

Her finder du ideer til forskellige letlæste serier til unge:

Lydbøger

Du kan sagtens gå på efterskole eller tage en ungdomsuddannelse, selvom du er ordblind. Ordblindhed kan afhjælpes med de rette hjælpemidler. Her får du nogle praktiske råd til, hvordan du får en god start på dit nye uddannelsessted.

1. Skriv at du er ordblind, når du søger om optagelse på en ungdomsuddannelse/efterskole, så er de klar til at hjælpe dig

Din ordblindhed har ikke betydning for din optagelse. Du kan ikke vælges fra på den baggrund.

2. Når du får besked om, hvor du er optaget: Kontakt uddannelsesstedet og bed dem søge specialpædagogisk støtte (SPS) til dig, fordi du er ordblind
Indtil nu har det været skolens ansvar, at du har haft læse-skriveteknologi i form af CD-ord, IntoWords eller Appwriter til rådighed. Fremover skal du selv bede læsevejlederen på uddannelsesstedet søge om det til dig.

Uddannelsesstedet skal have dokumentation for, at du er ordblind. Dine forældre skal derfor underskrive en samtykkeerklæring, så de kan søge støtte på baggrund af din ordblindetest. Du skal ikke testes igen, hvis du allerede er testet med den elektroniske ordblindetest.

Den specialpædagogiske støtte (SPS) kan bestå af:

  • AppWriter (til enten PC eller Mac)
  • En computer, hvis du ikke selv har én, der kan bruges
  • Instruktion i brugen af programmerne (det anbefaler vi, at du tager imod – også selvom du kender AppWriter)
  • Studiestøttetimer og læsevejledning
  • Et program til tale-til-tekst
  • Rammebevilling til produktion af studiematerialer (dvs. OCR-scanning af fagbøger til højtlæsning af tekst, der ikke allerede er på Nota)

Desuden har du ret til at få ekstra tid samt brug af læse-skriveteknologi og elektroniske materialer ved de fleste eksamener.

Få mere viden

Se film - Har du brug for SPS?

Læs mere om hjælpemidler og støtte gennem SPS-ordningen

3. Du kan låne din nuværende it-rygsæk og et læse-skrive-program i op til 3 måneder

Det er ikke sikkert, at din kommende ungdomsuddannelse kan nå at have dit nye it-udstyr klar, når du starter. Derfor har du ret til at låne en pc med læse-skrivestøtte eller blot have adgang til et læse-skrivestøttende program i op til tre måneder, efter du har afsluttet folkeskolen.

  • Hvis du vil låne din it-rygsæk-pc med, så henvend dig på skolens kontor og udfyld en låneerklæring. Computeren kan lånes indtil 31.10.
  • Hvis du vil bruge din egen computer, skal du aflevere din nuværende skole-pc på kontoret.

4. Adgang til NOTA er livslangt, så det skal du ikke søge om igen

Husk, at du vil kunne finde de fleste bøger til din kommende uddannelse der.

5. Om efterskole

Er du kommet ind på en ordblindeefterskole, stiller de krav om egen computer. Efterskolen stiller programmer til rådighed.

Har du brug for hjælp?

Spørg din læsevejleder på din skole.

Denne film er til dig, der har et barn, der er testet ordblind. I filmen får du et indblik i, hvad det vil sige at være ordblind, og hvordan du bedst støtter dit barn. Du finder filmene på dansk, engelsk, tyrkisk, arabisk og somali.

Dansk

 

Engelsk

 

Tyrkisk

 

Arabisk

 

Somali

 

Denne film er til dig, der er ordblind i udskolingen og dine forældre. Filmen giver vejledning og indsigt i, hvad I skal være opmærksomme på i skolens ældste klasser og i overgangen til en ungdomsuddannelse.

Dansk

 

Engelsk

 

Tyrkisk

 

Arabisk

 

Somali

 

Vi afholder flere oplæg og workshops i løbet af 2020, hvor du sammen med dit barn kan få viden og vejledning om, hvad det betyder at være ordblind.

Tilmelding og praktisk info

Alle workshops er gratis, men kræver tilmelding og billet.

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, kan du kontakte Randi Heide: mrahe@aarhus.dk / 4185 7771

Oversigt over oplæg og workshops i 2020

30. september: Temaaften om ordblindhed for unge og deres forældre