Er du bekymret for, om dit barn har det godt eller udvikler sig, som det skal? Husk, det er altid en god idé at tale med de professionelle, der er omkring dit barn i hverdagen.

Det kan være en pædagog i dit barns dagtilbud, men du kan også tale med din sundhedsplejerske.

Dit barn kan få særlig støtte i dagtilbuddet. Det kan for eksempel ske ved at dagtilbuddet ansætter ekstra personale for at kunne hjælpe dit barn bedst muligt.

Støtte i dagtilbuddet

Det er dit barns dagtilbud, der vurderer dit barns behov for støtte. Det gør de ved at se på to ting:

  • Dit barns ressourcer
  • Dit barns vanskeligheder

Det sker altid i samarbejde med dig som forælder.

Hvordan kan du få støtte til dit barn?

Det er dit barns dagtilbud, der i samarbejde med dig som forælder, kan søge om støtte til dit barn.

Hvis dit barn har behov for få ekstra hjælp i dagplejen, kan vi sørge for at barnet får støtte.

Støtte i dagplejen kaldes også "tompladser".

En tomplads betyder, at dit barns dagplejer i en periode passer færre børn, så der bliver mere tid til dit barn.

Hvem kan få en tomplads?

  • Børn med handicap
  • For tidligt fødte børn
  • Særligt sårbare børn

Hvordan får dit barn støtte i dagplejen?

Det er lederen i dit barns dagtilbud, der i samarbejde med dagplejen og dig som forælder kan søge om tomplads til dit barn.