Hvis dit barn har behov for hjælp og støtte, har SFO'en mulighed for at hjælpe dit barn i en kort periode eller over længere tid. Det kan f.eks. være, at SFO'en har ekstra fokus på dit barn og støtter det særligt i hverdagen.

Hvordan får dit barn støtte i SFO?

Du kan som forælder altid tale med personalet i dit barns SFO, hvis du er bekymret for dit barn. SFO'en kan så i samarbejde med dig som forælder og evt. sammen med skolen aftale, hvordan man bedst kan hjælpe dit barn.

Specialcentermøde

Hvis dit barn har særligt store behov, kan SFO'en søge støtteressourcer til dit barn. Det kræver, at dit barns behov har været drøftet på et Specialcentermøde