Dit barn kan få hjælp og støtte i sin klub. 

Har dit barn brug for mere hjælp og støtte, end den almindelige klub kan hjælpe med? Så har dit barn mulighed for at få plads i en særlig klub.

Dit barn kan få hjælp i klubben i kortere eller i længere tid afhængig af dit barns behov.

Hvornår kan dit barn gå i klub?

  • Hvis dit barn har et handicap, kan det blive i SFO'en og vente med at starte i klub til efter 7. klasse.
  • Dit barn kan blive i klubben til dit barn fylder 20 år.

Hvordan får dit barn støtte i klubben?

Det er dit barns klub, der kan søge støtte til dit barn i samarbejde med dig som forælder.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte fagkonsulent Asger Hartvig Pedersen på tlf. 89 40 47 86 eller mail ahp@aarhus.dk.

Har dit barn et handicap og behov for særlig støtte og behandling? Så kan Klubben Holme Søndergård være en mulighed for dit barn.

Hvem kan komme i klub på Holme Søndergård?

Holme Søndergård er et specialpædagogisk fritidstilbud for børn som:

  • Har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne
  • Er mellem 13 og 20 år
  • Bor hjemme

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere på Klubben Holme Søndergårds hjemmeside

Du er også velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Birgit Høg på tlf. 23 38 01 53 eller mail biho@aarhus.dk.