Hvad er særlige dagtilbud?

Særlige dagtilbud er pasning til børn med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Vi har tre særlige dagtilbud:

Almindelige dagtilbud med særlig viden

Udover de særlige dagtilbud kan dit barn også få plads i almindelige dagtilbud, der har særlig viden om børn med handicap.

Vuggestuen Trekanten

Vuggestuen Trekanten har særlig viden om børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere om Vuggestuen Trekanten

Børnegården Rundhøj

Vuggestuen og børnehaven Rundhøj har særlig viden om børn med hørehandicap.

Læs mere om Børnegården Rundhøj

Hvordan får dit barn plads?

Dit barns dagtilbud eller andre professionelle, som kender dit barn godt, skal søge om en plads i et særligt dagtilbud til dit barn. Det sker altid i tæt samarbejde med dig som forælder.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Birgit Høg på tlf. 23 38 01 53 eller mail biho@aarhus.dk.

Hvis dit barn har et handicap, kan Specialdagtilbud Skovbrynet være en mulighed for dit barn.

Hvad er Skovbrynet?

Skovbrynet er for børn med handicap, som har behov for behandling i dagligdagen, som de ikke kan få i en almindelig børnehave.

Det kan være børn med: 

 • Svær autisme
 • ADHD
 • Andre fysiske og psykiske handicap

Skovbrynet har fire afdelinger, som hver især har fokus på særlig behandling af børnenes forskellige handicaps.

Der er plads til 47 børn på Skovbrynet.

Læs mere om Skovbrynet

Hvordan får dit barn plads på Skovbrynet

Det er dit barns dagtilbud eller sundhedsplejerske eller sygehus, som kan indstille dit barn til en plads på Skovbrynet.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Birgit Høg på tlf. 23 38 01 53 eller mail biho@aarhus.dk.

Hvis dit barn har et handicap, kan Børnehaven Lystruplund være en mulighed for dit barn.

Hvad er Lystruplund?

Lystruplund er en almindelig børnehave, som har ni pladser til børn med handicap, der har særlig behov for behandling i dagligdagen. 

Det kan være børn med:

 • Svær cerebral parese
 • Retardering
 • Syns- og hørehandicap
 • Andre fysiske og psykiske handicap

Udover de ni pladser til børn med handicap, har Lystruplund plads til 30 børn.

Lystruplund har et særligt fokus på, at børn med handicap opbygger venskaber og relationer til børn uden handicap.

Læs mere om Lystruplund

Hvordan får dit barn plads på Lystruplund?

Det er dit barns dagtilbud eller sundhedsplejerske eller sygehus, som kan indstille dit barn til en plads på Lystruplund.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Birgit Høg på tlf. 23 38 01 53 eller mail biho@aarhus.dk.

Hvis dit barn har et handicap, kan Børnehaven Thorshavnsgade være en mulighed for dit barn.

Hvad er Thorshavnsgade?

Thorshavnsgade er en almindelig børnehave, som har ni pladser til børn med handicap, der har særlig behov for behandling i dagligdagen.

Det kan være børn med:

 • Svær cerebral parese
 • Retardering
 • Syns- og hørehandicap
 • Andre fysiske og psykiske handicap

Udover de ni pladser til børn med handicap, har Thorshavnsgade plads til 30 børn.

Thorshavnsgade har et særligt fokus på, at børn med handicap opbygger venskaber og relationer til børn uden handicap.

Hvordan får dit barn plads på Thorshavnsgade?

Det er dit barns dagtilbud, sundhedsplejerske eller sygehus, som kan indstille dit barn til en plads på Thorshavnsgade.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Birgit Høg på tlf. 23 38 01 53 eller mail biho@aarhus.dk.