Hvad er en specialklasse?

Specialklasser er til børn og unge, som har behov for særlige rammer til at støtte deres læring, udvikling og trivsel. 

Børn i specialklasse går i skole på en almindelig folkeskole i en særlig klasse. Der er færre børn i specialklasserne end i andre klasser.

Specialklasserne sammensættes ud fra en vurdering af børnenes:

  • Behov
  • kompetencer
  • Køn
  • Bopæl

Vi tager også dine ønsker som forælder i betragtning.

Se film og læs om specialklasser i Aarhus Kommune

Filmen viser, hvordan undervisningen og frikvartererne foregår i en specialklasse. Du møder børn fra forskellige klasser og klassetrin.

 

Hvis dit barn kan, vil det blive undervist helt eller delvist i en almindelig klasse i et eller flere fag.

Skoler med specialklasser i Aarhus Kommune

Nedenfor finder du en liste og et kort over skoler med specialklasser i Aarhus Kommune

For at få plads i en specialklasse skal dit barn have behov for særlig hjælp og støtte i undervisningen, som barnet ikke kan få i en almindelig folkeskoleklasse.

Hvem kan indstille dit barn til en specialklasse?

Som forælder kan du ikke selv skrive dit barn ind i en specialklasse.

  • For at få plads i en specialklasse skal dit barn være indstillet til et specialpædagogisk undervisningstilbud. 
  • Det er skolelederen på dit barns distriktsskole, som kan indstille dit barn til en specialklasse.

En indstilling vil altid ske i samråd med dig som forælder.

Hvad sker der, når dit barn indstilles til en specialklasse?

Når dit barn indstilles til et specialpædagogisk undervisningstilbud, laver psykologen i dit barns dagtilbud eller skole en pædagogisk-psykologisk vurdering. Den beskriver følgende om dit barn:

  • Styrker
  • Vanskeligheder
  • Udviklingsmuligheder
Alle oplysningerne om dit barn samles i en indstillingsrapport.

Som forælder får du mulighed for at gennemgå og komme med dine bemærkninger til indstillingsrapporten. Derefter træffer vi en afgørelse om dit barn skal henvises til en specialklasse.

Når dit barn får plads i en specialklasse, kan barnet også få et fritidstilbud i SFO eller i fritidsklub, når barnet skal i 4. klasse.

Når dit barn får plads i en specialklasse, kan barnet også få plads i skolens SFO fra 0. til og med 7. klasse.

Hvor længe kan dit barn gå i SFO eller klub?

Fra 4. klasse kan du vælge, om dit barn skal fortsætte i SFO, eller om barnet skal i et fritidsklubtilbud.

Fra 7. klasse vil børn, der går i klub, overgå fra fritidsklub til ungdomsklub.

Både SFO’en og klubben får ekstra midler til at støtte dit barn.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte fagkonsulent Asger Hartvig Pedersen på tlf. 89 40 47 86 eller mail ahp@aarhus.dk