Der er to specialskoler i Aarhus Kommune:

Specialskoler er til børn og unge, som har behov for særlige rammer til at støtte deres læring, udvikling og trivsel.

SFO

Får dit barn plads på en specialskole, får barnet også automatisk tilbudt en plads i skolens SFO.

For at få plads på en specialskole skal dit barn have behov for særlig hjælp og støtte i undervisningen, som dit barn ikke kan få i en almindelig folkeskoleklasse eller specialklasse.

Hvem kan indstille dit barn til en specialskole?

Som forælder kan du ikke selv skrive dit barn ind på en specialskole.

For at få plads i en specialskole skal dit barn være indstillet til et specialpædagogisk undervisningstilbud. Det er skolelederen på dit barns distriktsskole, som kan indstille dit barn til et specialpædagogisk undervisningstilbud. En indstilling sker altid i samråd med dig som forælder.

Hvad sker der, når dit barn indstilles til et specialpædagogisk undervisningstilbud?

Når skolen indstiller dit barn til et specialpædagogisk undervisningstilbud, laver psykologen i dit barns dagtilbud eller skole en pædagogisk-psykologisk vurdering. Den beskriver følgende om dit barn:

  • Styrker
  • Vanskeligheder
  • Udviklingsmuligheder

Alle oplysningerne om dit barn samles i en indstillingsrapport.

Som forælder får du mulighed for at gennemgå og komme med dine bemærkninger til indstillingsrapporten, inden der træffes afgørelse om at henvise dit barn til en specialskole.

På Langagerskolen er SFO en del af undervisningen.

Det betyder, at når dit barn er i skole, har det skiftevis undervisning og SFO-tid efter behov.

Hvem kan komme på Langagerskolen?

Langagerskolen er for børn med:

  • Svær Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)
  • Svær ADHD
  • Lignende udviklingsforstyrrelser

Dit barn kan gå på Langagerskolen til og med 10. klasse.

Besøg Langagerskolens hjemmeside på www.langagerskolen.dk

På Stensagerskolen er der SFO for børn til og med 7. klasse.

I SFO'en er børnene i mindre grupper alt efter det enkelte barns behov, motivation og interesser.

Hvem kan komme på Stensagerskolen?

Stensagerskolen er for børn med:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • Autisme Spektrum Forstyrrelser
  • Multible funktionsnedsættelser

Besøg Stensagerskolens hjemmeside på www.stensagerskolen.dk