Matematisk opmærksomhed – en del af din og dit barns hverdag

Når børn leger med puttekasser, laver mønstre, skattekort eller laver regler i en leg, er de nysgerrige og undersøgende på verdenen omkring dem – de er med andre ord matematisk opmærksomme. 

I denne film får du tips og inspiration til, hvordan du sammen med dit barn kan udforske og sætte ord på matematikken i hverdagen. Filmen er til dig, der har et barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

 

Halkaan waxaad ka daawan kartaa muuqaalka oo Soomaali ah

انقر هنا لمشاهدة الفيديو باللغة العربية

Bu filmi Türkçe olarak buradan izleyebilirsiniz

Watch the video in English

Hvad er matematikvanskeligheder?

Matematikvanskeligheder er kendetegnet ved, at barnet ikke udvikler sig som forventet i matematikundervisningen. Det kan være i forhold til bestemte områder i matematikken, men det kan også være al matematik, som er svær at lære og forstå. 

Som forældre kan du være opmærksom på om dit barn:

  • bruger tal og antal i deres hverdagssprog
  • har svært ved at huske tallenes navne og symboler
  • tæller på fingrene
  • har svært ved at lære, hvordan de skal udregne et regnestykke
  • har svært ved at tælle baglæns

Få råd og vejledning fra en matematikkonsulent

Er du bekymret for dit barns matematikudvikling, er det en god ide at snakke med dit barns lærere. Du har også mulighed for sammen med din skole at sætte et møde op med en matematikkonsulent.

På mødet taler I om tre emner:

  • Dit barns faglige udvikling.
  • Din bekymring.
  • Hvordan du og skolen bedst kan hjælpe dit barn.

Du kan også kontakte Åben Rådgivning, som er anonym rådgivning til dig som forælder. Her kan du tale med professionelle om dine bekymringer for dit barn uden, at det, I taler om, bliver registreret.

Hvad er talblindhed?  

Talblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed ligesom ordblindhed. Det betyder, at man har svært ved at genkende tal, sætte dem i rækkefølge og lave udregninger.  

Der er endnu ikke en talblindetest, som kan diagnosticere talblindhed, men der er én under udvikling. Den kommende test vil være for børn i 4. klasse og blandt andet bestå af en digital test. En lang række skoler i Aarhus er med til at afprøve den nye test.  

Læs mere om talblindhed og forskning på emu.dk 

Talblinde børn får en individuel handleplan

Alle skoler skal inden udgangen af skoleåret 20/21 have udarbejdet en individuel handleplan for alle talblinde elever. Hensigten med handleplanen er både at være et værktøj til de fagprofessionelles samarbejde om barnet og et værktøj til at lette skolens samarbejde med forældrene om eleven. Indtil talblindhed er defineret af Undervisningsministeriet, og den nationale test for talblindhed er sat i værk, kan skolen vælge at bruge en række observationspunkter, som er udarbejdet af fællesfunktionerne til at udvælge de elever, der kan have gavn af en handleplan.