Hvad er Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation?

Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) er et sproghus, hvor børn med sproglige vanskeligheder, der er indstillet til PPR, kan blive visiteret til et forløb.

Du kan som forælder få rådgivning her. Det kan pædagoger og lærere omkring dit barnet også.

Kompetencecentret har to kurser for børn:

  • Sprogbad
  • Sproggrupper


Hvor ligger Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation?

Du finder Kompetencecentret her:

Spættevej 2-4, 8210 Aarhus V
Tlf. 87 13 60 60
Mail: moe@mbu.aarhus.dk

Udvikler dit skolebarns sprog sig ikke, som det skal? Så kan Sprogbad være en mulighed for dit barn.

Hvad er Sprogbad?

Sprogbad er et kursus for børn i børnehaveklasse-4. klasse, som har et forsinket sprog, eller som har svært ved at udtrykke sig.

Igennem et tema arbejder børnene med det, de har svært ved og blandt andet:

  • Tager de på tur
  • Tager billeder
  • Skriver tekster
  • Bruger alle deres sanser

Sprogbad varer 10 uger med 10 timer om ugen.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Sprogbad

Du er også velkommen til at kontakte tale-hørefagkonsulent Rikke Lykke Lambertsen på tlf. 29 61 55 92 eller mail rily@aarhus.dk

Udvikler dit barns sprog sig ikke, som det skal, eller har dit barn svært ved at udtale ordene? Så kan Sproggrupper være en mulighed for dit barn.

Hvad er sproggrupper?

Sproggrupper er forløb for børnehavebørn, som har sproglige vanskeligheder, eller som har svært ved at udtale ordene.

Børnene arbejder med det, de har svært ved igennem at øve lyde, og hvordan de bruger sproget. Børnene bruger alle deres sanser.

Sproggrupper varer 16 uger med 8 timer om ugen.

For børn i Sproggrupper er der mulighed for undersøgelse og vejledning fra fysioterapeut. 

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Sproggrupper under Sproghuset her.

Du er velkommen til at kontakte tale-hørefagkonsulent Rikke Lykke Lambertsen på tlf. 29 61 55 92 eller mail rily@aarhus.dk