Den kommunale sundhedsmåling har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livstilfredshed og samvær med andre.

Den nationale trivselsmåling

Læs mere om den nationale trivselsmåling på Undervisningsministeriets hjemmeside

Hvem er med i den kommunale sundhedsmåling?

Vi gennemfører den kommunale sundhedsmåling på alle kommunale folkeskoler, specialskoler og interne skoler på 4.-10. klassetrin for at styrke elevernes sundhed.

Hvad bruger vi den kommunale sundhedsmåling til?

Formålet med den kommunale sundhedsmåling er at understøtte skolens generelle arbejde med at styrke børnenes sundhed på skolen og i den enkelte klasse. Sundhedsmålingen kan aldrig anvendes til at målrette indsatser til det enkelte barns sundhed, da data kun er tilgængelig for skolen i en anonymiseret form.

  • Undersøgelsen giver os et samlet overblik over væsentlige sundhedsudfordringer.
  • Undersøgelsen hjælper med til at skabe større statistisk viden om sundhed.
  • Undersøgelsen giver mulighed for at målrette og få viden om kommunes samlede sundhedsindsatser.

Den kommunale sundhedsmåling har lovhjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og Databeskyttelseslovens paragraf 10.

Vil du vide mere?

Skriv til elevtrivsel@mbu.aarhus.dk eller kontakt konsulent Line Lund Laursen på 41 85 91 14 / lilula@aarhus.dk eller konsulent Emilie Schou Nielsen på 41 62 50 26 / nems@aarhus.dk

Spørgeskema til den kommunale sundhedsmåling 2022-2023

Se totalrapporter for Aarhus Kommune, 2020-2021

Her kan du se de samlede rapporter for både den kommunale sundhedsmåling og den nationale trivselsmåling.

Se tidligere elevtrivselsrapporter

 

Se rapporter for folkeskoler

A-H 

K-R 

 S-Å