Vil du være med til at gøre vores fælles kommunikation endnu bedre? Meld dig til vores forældrepanel.

Så får du indflydelse på, hvordan kommunikationen mellem børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere i vores tilbud skal se ud i fremtiden.

Send en mail til kommunikation@mbu.aarhus.dk og oplys dit navn og alder på dit barn eller dine børn.

Lige gyldigt hvor meget eller lidt du kommunikerer med vores tilbud, vil vi gerne høre dine idéer til, hvordan vi kan gøre vores kommunikation med dig endnu bedre.

Som medlem af vores forældrepanel får du mulighed for at dele dine erfaringer og ønsker med os. Vi vil gerne høre din mening om de konkrete tiltag, vi arbejder med.

Hvordan foregår det?

Som paneldeltager får du mulighed for at:

  • Besvare kortere spørgeskemaer
  • Være med i fokusgrupper
  • Deltage i interviews
  • Deltage i brugertests af nye sider på aarhus.dk

Emnerne er alle noget der er eller relaterer sig til Børn og Unges område.

Du vil max få tilbud om dette én gang om måneden, og du deltager selvfølgelig kun, når du har tid og lyst.

Det er fuldstændigt frivilligt være med i Børn og Unges forældrepanel, og du kan melde dig ud til enhver tid.

Du kan læse om behandling af personoplysninger i Børn og Unge (aarhus.dk) her, og specifikt om vores behandling ved tilmelding til forældrepanelet her.