Aarhus Byråd har den 14. august 2019 besluttet, at den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse skal afskaffes.

Begrundelsen er, at den tidligere regering, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om at indføre landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau, som skal gennemføres skiftevis hvert tredje år på dagtilbuds- og skoleområdet samt genoptrænings- og misbrugsområdet.

Social- og Indenrigsministeriet forventer at sende nærmere informationer ud om de kommende landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser i oktober måned.

Læs om de kommende landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på side 3 i aftalen 'Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor' mellem Regeringen, KL og Danske Regioner:
Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor

Du finder tidligere rapporter for dit barns daginstitution/dagplejer, skole eller klub nedenfor.

Tidligere forældretilfredshedsundersøgelser 

 

I 2017 har forældre til 34.278 børn svaret på Forældretilfredshedsundersøgelsen. Det svarer til 72 procent, som er den højeste svarprocent nogensinde.
 
Se forældretilfredshedsundersøgelsen for dit barns daginstitution/dagplejer, skole (undervisning og SFO) eller klub

Du kan klasserapporter med resultater for de enkelte klasser ved at henvende dig til dit barns skole.

 

I 2011 svarede forældre til 30.313 børn på spørgeskemaet. Det svarer til 64,5%.