Aarhus Byråd besluttede den 14. august 2019 at afskaffe den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse. I stedet bliver der gennemført landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds- og skoleområdet.

De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service. Samtidig skal resultaterne gøres tilgængelige for borgerne.

Den første brugertilfredshedsundersøgelse blev foretaget blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO med opstart marts 2020. Danmarks Statistik har gennemført undersøgelsen for Social- og Indenrigsministeriet.

Brugertilfredshedsundersøgelsen består af et spørgeskema med 15 spørgsmål om forældrenes tilfredshed med folkeskolen. Derudover indgår 7 spørgsmål om forældretilfredshed med SFO’en, som alene stilles til forældre med børn i indskolingen.

Du kan finde resultaterne fra den første landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 

Du finder tidligere rapporter for dit barns daginstitution/dagplejer, skole eller klub nedenfor.

 

 

I 2017 har forældre til 34.278 børn svaret på Forældretilfredshedsundersøgelsen. Det svarer til 72 procent, som er den højeste svarprocent nogensinde.
 
Se forældretilfredshedsundersøgelsen for dit barns daginstitution/dagplejer, skole (undervisning og SFO) eller klub

Du kan klasserapporter med resultater for de enkelte klasser ved at henvende dig til dit barns skole.

 

I 2011 svarede forældre til 30.313 børn på spørgeskemaet. Det svarer til 64,5%.