Aarhus Byråd har den 14. august 2019 besluttet, at den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse skal afskaffes. Vi erstatter undersøgelsen af forældretilfredshed med de landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds- og skoleområdet.

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service. Samtidig skal resultaterne gøres tilgængelige for borgerne.

Den første brugertilfredshedsundersøgelse bliver foretaget blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO. Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen for Social- og Indenrigsministeriet med opstart marts 2020.

Brugertilfredshedsundersøgelsen består af et spørgeskema med 15 spørgsmål om forældrenes tilfredshed med folkeskolen. Derudover indgår 7 spørgsmål om forældretilfredshed med SFO’en, som alene vil blive stillet til forældre med børn i indskolingen.

Læs mere om de kommende landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:
Om brugertilfredshedsundersøgelserne

Du finder tidligere rapporter for dit barns daginstitution/dagplejer, skole eller klub nedenfor.

Tidligere forældretilfredshedsundersøgelser

I 2017 har forældre til 34.278 børn svaret på Forældretilfredshedsundersøgelsen. Det svarer til 72 procent, som er den højeste svarprocent nogensinde.
 
Se forældretilfredshedsundersøgelsen for dit barns daginstitution/dagplejer, skole (undervisning og SFO) eller klub

Du kan klasserapporter med resultater for de enkelte klasser ved at henvende dig til dit barns skole.

 

I 2011 svarede forældre til 30.313 børn på spørgeskemaet. Det svarer til 64,5%.