Vi udarbejder rapporterne hvert andet år som et systematisk redskab til kvalitetsudvikling og -sikring af tilbuddene til byens børn og unge.  

Kvalitetsrapporterne er et centralt element i byrådets lovpligtige tilsyn med arbejdspladserne i Børn og Unge og skal samtidigt honorere lovkravet om kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet. Vi udarbejder både rapporter for Børn og Unge som organisation og for de enkelte skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud.

Kvalitetsrapporterne står ikke alene men følges op med lokale kvalitetssamtaler, hvor de enkelte resultater drøftes med repræsentanter for ledelse, forældre, medarbejdere og elever for at indkredse områder, hvor det går særligt godt, eller hvor der kan være behov for en ekstra indsats.  

Du kan læse mere om baggrunden for kvalitetsrapporterne i nedenstående pjece 'Om kvalitetsårshjul og kvalitetsudvikling i Børn og Unge'. 

Læs mere om rammer og retningslinjer for tilsyn med arbejdspladserne i Børn og Unge:

Tilsyn i Børn og Unge 
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen