Vi udfører tilsyn med alle tilbud og institutioner i Aarhus Kommune.

Formålet med tilsyn er at sikre ensartede rammer, systematisk tilgang og at tydeliggøre roller og ansvar. Derfor har vi særligt fokus på det ledelsesmæssige tilsyn, men også fokus på generel kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i hele organisationen.

Du kan læse mere om de regler, der ligger til grund for det generelle tilsyn i Børn og Unge i dokumenterne nedenfor. Er du interesseret i mere specifikke oplysninger om, hvordan tilsynet foregår på skole, dagtilbud eller fritids- og ungdomsskoleområdet kan du også læse, hvordan vi udfører tilsyn på de enkelte områder.