Hvad skal jeg ellers vide?

En garantiplads er et tilbud om alderssvarende pasning i det garantidistrikt, hvor du bor, og hvis det ikke er muligt, et tilbud inden for en afstand af en halv times ekstra transport hver vej til og fra arbejde.

Hvis dit barn har nået garantialderen på 26 uger til behovsdato og er opskrevet rettidigt, vil du modtage et tilbud om en alderssvarende plads i dagtilbud til den 1. eller 16. i en måned.

Der kan være områder, hvor det i perioder er vanskeligt at opfylde pasningsgarantien inden for de enkelte lokalområder. Vi forsøger dog altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt eller på din vej til og fra arbejde.

Som udgangspunkt skriver vi alle berettigede børn op til en garantiplads. Det sker automatisk og du kan ikke fravælge det.

Garantien betyder, at du har krav på at få pasning til dit barn i Aarhus Kommune fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger, og indtil den 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

Eksempel: Hvis dit barn er født 24. december, har du krav på pasning fra den 1. eller 16. juli.

Vi gør vores bedste for at opfylde ønsker til pasning. Det kan dog være svært at få til at ske, afhængig af hvor du bor. Vi forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt, eller på din vej til og fra arbejde.

Pladsen vil for det meste ligge inden for en afstand af en halv times ekstra transport hver vej til og fra arbejde, men du er ikke garanteret dette, hvis du bliver tilbudt en plads i dit eget garantidistrikt.

Aarhus er opdelt i 8 store garantidistrikter langs med indfaldsvejene. Hvert garantidistrikt består af ét eller flere anvisningsdistrikter.

Se et kort over garantidistrikter og anvisningsdistrikter.

En alderssvarende plads er en plads, der passer til dit barns alder.

Du er garanteret tilbud om en vuggestueplads, når dit barn er 26 uger til og med måneden dit barn fylder 3 år, en dagplejeplads fra dit barn er 26 uger til og med måneden dit barn fylder 4 år, og en børnehaveplads fra måneden efter dit barn er fyldt 3 år, og indtil dit barn starter i skole.

Du er med andre ord ikke garanteret en børnehaveplads, før dit barn er fyldt 3 år, heller ikke selvom du har valgt en behovsdato for børnehave, før dit barn er fyldt 3 år.

Når du skriver dit barn op til pasning, kan du skrive det op både til en vuggestue-/dagplejeplads og en børnehaveplads. Vi anbefaler at gøre begge dele, hvis dit barn er under 3 år. Hvis du kun skriver op til én aldersgruppe, er du kun garanteret et tilbud om plads i den aldersgruppe, du har valgt.

Eksempler

1) Aron er født d. 4. april 2020, og Aron er derfor et børnehavebarn d. 1. maj 2023. Arons forældre skriver Aron op til en børnehaveplads med behovsdato pr. 1. april 2023. Aron er ikke garanteret et tilbud om børnehaveplads før d. 1. maj 2023, og Aron indgår derfor ikke i ventelisterne til en børnehaveplads pr. 1. april 2023.

2) Bertha er født d. 18. juli 2021 og skrevet op til en vuggestueplads med en behovsdato pr. 1. august 2025. Da Bertha er et børnehavebarn d. 1. august 2025, er hun ikke garanteret et tilbud om hverken vuggestue, dagpleje eller børnehave, da forældrene ikke har skrevet hende op til en alderssvarende plads.

3) Cengiz er født d. 27. februar 2019 og skrevet op til vuggestueplads med behovsdato pr. 1. marts 2020. Cengiz er kun skrevet op til integrerede institutioner som vuggestueønsker. Cengiz får tilbudt og accepterer en plads i en ren vuggestue med start pr. 1. marts 2020. Cengiz er ikke skrevet op til børnehave, men beholder sin første prioritet med ønske om vuggestueplads i en integreret institution. Cengiz bliver i den tilbudte vuggestue til og med 28. februar 2022. Cengiz er ikke garanteret et tilbud om en børnehaveplads med start pr. 1. marts 2022, da Cengiz ikke er skrevet op til en børnehaveplads.

4) Dagmar er født d. 11. oktober 2022 og skrevet op til en vuggestue-/dagplejeplads med start pr. 1. september 2023 og til en børnehaveplads med start pr. 1. november 2025. Dagmar tilbydes og accepterer en vuggestueplads i en integreret institution. Dagmar har en alderssvarende plads frem til skolestart, og hun er ikke længere garanteret et nyt tilbud om børnehave d. 1. november 2025, da hun automatisk fortsætter i den integrerede institution.