Hvad skal jeg ellers vide?

En garantiplads er et tilbud om pasning i det garantidistrikt, hvor du bor, og hvis det ikke er muligt, et tilbud inden for en afstand af en halv times ekstra transport hver vej til og fra arbejde.

Hvis dit barn har nået garantialderen på 26 uger til behovsdato og er opskrevet rettidigt, vil du modtage et tilbud om plads i dagtilbud til den 1. eller 16. i en måned.

Der kan være områder, hvor det i perioder er vanskeligt at opfylde pasningsgarantien inden for de enkelte lokalområder. Vi forsøger dog altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt eller på din vej til og fra arbejde.

Som udgangspunkt skriver vi alle berettigede børn op til en garantiplads. Det sker automatisk og du kan ikke fravælge det.

Garantien betyder, at du har krav på at få pasning til dit barn i Aarhus Kommune fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger, og indtil den 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

Eksempel: Hvis dit barn er født 24. december, har du krav på pasning fra den 1. eller 16. juli.

Vi gør vores bedste for at opfylde ønsker til pasning. Det kan dog være svært at få til at ske, afhængig af hvor du bor. Vi forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt, eller på din vej til og fra arbejde.

Pladsen vil for det meste ligge inden for en afstand af en halv times ekstra transport hver vej til og fra arbejde, men du er ikke garanteret dette, hvis du bliver tilbudt en plads i dit eget garantidistrikt.

Aarhus er opdelt i 8 store garantidistrikter langs med indfaldsvejene. Hvert garantidistrikt består af ét eller flere anvisningsdistrikter.

Se et kort over garantidistrikter og anvisningsdistrikter.