Inden du går i gang

I Digital Pladsanvisning skal du kende dit anvisningsdistrikt og garantidistrikt, altså der hvor dit barn som udgangspunkt hører til i forhold til pasning. Det kan være svært at finde inde i systemet, så skriv din adresse og se dem her:

Her kan du se et kort over alle institutioner i Aarhus.

Skriv dit barn op

Vejledning/user guide

 

Har du spørgsmål om at skrive op til pasning?

Når dit barn har CPR-nummer, kan du skrive barnet op til en plads.

Send din ansøgning senest 2 måneder og 1 dag før dit barn skal bruge pladsen.

Eksempel: Skal du bruge plads den 1. april, så skal ansøgningen sendes senest den 31. januar. Skal pladsen bruges  den 20. april er det også senest den 31. januar. 

Du kan søge frit mellem alle tilbud, men der er størst sandsynlighed for, at du får tilbudt en plads i det område, hvor du bor.

Skal du flytte og vil du skrive dit barn op til plads i dit nye distrikt, skal du opgive din nye adresse. Adressen skal skrives i kommentarfeltet i Digital Pladsanvisning.
Skal du ikke flytte, men bare ønsker plads udenfor dit distrikt, må du gerne oplyse dette. Beskeden kan skrives i kommentarfeltet i Digital Pladsanvisning.

Skal du flytte til Aarhus Kommune

Du kan søge om plads hos os, ligeså snart du ved, du skal flytte hertil. Du behøver ikke at vide, hvor din kommende adresse bliver, når du laver opskrivningen, men kender du adressen, skal du skrive denne i kommentarfeltet i Digital Pladsanvisning og ellers påføre den ligeså snart, du har den.

Pladserne til dagtilbud fordeles efter Byrådets anvisningsregler.

Anvisningsreglerne er:

  1. Børn med særlige behov
  2. Børn med søskende i samme institution/dagtilbud eller dagpleje
  3. Tosprogede børn, som efter sagkyndig vurdering har brug for særlig støtte i dagtilbud
  4. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i dit anvisningsdistrikt
  5. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i dit garantidistrikt
  6. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter
  7. Det ældste barn fra ventelisten til et bestemt dagtilbud, også selvom barnet har en plads i forvejen

Andre særlige hensyn

Vi vil gerne gøre vores til at sikre en god integration. Derfor er det vigtigt, at dansk er det dominerende sprog i dagtilbuddene. Det betyder, at et barn med dansk som andetsprog kan komme forud for et dansk barn, når pladserne skal fordeles. Er der mange børn med dansk som andetsprog i dagtilbuddet, så vil et dansk barn komme foran et ældre barn med dansk som andetsprog. Det betyder, at vi kan afvise et yngre barn med dansk som andetsprog forud for et dansk barn eller omvendt, hvis den sproglige sammensætning derved tilgodeses.

Vi må tidligst anvise dit barn en plads 2 måneder før garantidato. Pladsen vil altid tilbydes til d. 1. eller 16. i måneden. På grund af behandlingstid vil det betyde, at du typisk hører noget ca. 1-1½ måned inden garantidato.

Har dit barn søskende i en institution eller dagpleje, kan barnet få søskendefordel.

Er der en ledig plads i dagtilbuddet, kan du bruge søskendefordelen. Det er ældste søskendebarn, der får første ledige plads. OBS! Denne regel bortfalder med de nye anvisningsregler pr. 1.1.20.

Som søskende, kan dit barn arve pladsen efter den anden søskende, når bare der ikke er slip mellem indmeldelsesdatoerne. Dette gælder uanset, om der er ældre søskendebørn på ventelisten. Der kan dog ikke arves en vuggeplads fra en større søskende i en integreret institution. OBS! Det er ikke muligt at arve en plads pr. 1.1.20, hvor der er nye anvisningsregler.

Har forældre fælles forældremyndighed og bor barnet på skift ved forældrene, kan der gives søskendefordel til børn i den familie, hvor barnet har adresse.

Halvsøskende har søskendefordel, selvom de ikke bor sammen. Vil du gøre brug af søskendefordelen til en halvsøskende, skal du kontakte Planlægning og Pladsanvisning.

Hvis du takker nej eller undlader at svare på en tilbudt plads,  anser vi garantien for opfyldt og dit barn vil derefter blive fremdateret løbende måned + 2 måneder på garantiventelisten. Det gælder uanset, om du har fået tilbudt en af dine prioriterede ønsker eller en garantiplads.

Eksempel: Hvis dit barn får tilbudt en plads pr. 1. april og du svarer nej tak senest d. 28. februar, så fremdateres garantien til 1. maj.
Svarer du nej efter 1. marts, fremdateres garantien til 1. juni.

 

Hvis dit barn sjældent eller aldrig benytter sin plads, kan dit barn blive udmeldt.

Når dit barn sjældent eller aldrig benytter pladsen, tager dagtilbuddet i første omgang kontakt til dig. Hvis dit barn fortsat ikke benytter sin plads, udmelder vi dit barn.

Har du ikke truffet aftale om opstart i dagtilbud senest en uge efter startdatoen, kan dit barn blive udmeldt. Der kan herefter gå op til 3 måneder, før dit barn igen kan tilbydes en plads indenfor pasningsgarantien.