Anvisningsreglerne er:

  1. Børn med særlige behov. Børnene bliver vurderet af PPR
  2. Børn, der er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud i den ønskede institution, og som ønsker at blive indskrevet i et almindeligt dagtilbud
  3. Børn med søskende i samme institution eller dagpleje
  4. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads i sit anvisningsdistrikt
  5. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads i sit eget garantidistrikt
  6. Det barn, der først er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter
  7. Det barn, der har stået længst tid på ventelisten til en plads, også selvom barnet har en plads i forvejen

Når vi anviser et barn en plads, skal vi tage højde for, at der maksimalt må være 30 % børn bosat i de udsatte områder i de enkelte institutioner. Vi skal også tage højde for, at børn der skal gå i et obligatorisk læringstilbud, skal have en plads, inden vi anviser plads efter ventelisten.