Vi tilbyder to ordninger: 

 • Pasning på deltid: 30 timer pr. uge.
 • Pasning på fuldtid: 52 timer pr. uge.
Du skal endeligt vælge ordning, når du accepterer et tilbud om plads til dit barn.
OBS: Det er ikke muligt at vælge mellem deltids- og fuldtidspasning i dagplejen.

Lidt om deltids- og fuldtidspasning

Hvis du vælger en deltidsplads skal du aflevere en mødeplan til dagtilbuddet. Du skal oplyse dagtilbuddet om dit barns komme- og gåtider med mindst en måneds varsel og du skal lave planen for to uger ad gangen. 

Eksempel: 1. marts skal du senest aflevere mødeplanen for dit barns tider fra den 1. - 15. april og senest 15. marts skal du aflevere planen fra 16. april - 30. april

Dagtilbuddet planlægger personalets arbejdstid efter, hvornår børnene er der. Derfor er det vigtigt, at du overholder de aftalte tidspunkter for komme- og gåtider.

Du har mulighed for at placere timerne i en to-ugers plan, så du f.eks. bruger 20 timer den ene uge og 40 timer den anden uge. Du kan frit placere timerne indenfor dagtilbuddets åbningstid. 

Eksempel: En mødeplan kan f.eks. se sådan ud:

 • Uge 1 (20 timer)
  • Mandag og tirsdag: 8.00 – 13.00
  • Onsdag: fast fridag
  • Torsdag og fredag: 8.00 – 13.00
 • Uge 2 (40 timer)
  • Mandag til onsdag: 8.00 – 16.00
  • Torsdag: 8.00 – 17.00
  • Fredag: 8.00 – 15.00

Komme- og gåtiderne er i det tidsrum, hvor du er i dagtilbuddet. Det vil sige, at den tid du bruger i dagtilbuddet sammen med dit barn ved aflevering og afhentning, også tæller med.

Du kan ikke spare timer op, hvis du holder dit barn hjemme en dag, hvor dit barn efter mødeplanen skulle være kommet. Du kan heller ikke spare timer op, når dit barn holder ferie, hvis dit barn er syg, eller hvis der er helligdage og ferielukket.

Hvis du vælger pasning på fuld tid er du ikke forpligtet til at aflevere en mødeplan til dagtilbuddet. Men: Det hjælper os med at planlægge personalets arbejdstider, så det er en stor hjælp, hvis du vil bruge lidt tid på at lave den.

Dit barn kan frit benytte sin plads indenfor åbningstiden.

Hvis du vil ændre din pasningstid, skal du kontakte dit dagtilbud. Du kan altid ændre din pasningstid med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden