Vi opdaterer ventelisterne en gang om måneden. Listerne her er opgjort pr. 1. december 2021.

Garantiventeliste

Listen rummer:

  • Alle børn, der pr. opgørelsesdatoen eller tidligere er berettiget til en plads i henhold til garantireglerne.

Ønskeventeliste

Listen rummer:

  • Børn, der ikke er i dagtilbud og som venter på en plads i en bestemt institution.
  • Børn i dagtilbud, som ønsker overflytning til plads i en anden afdeling.

Garanti- og Ønskeventeliste pr. 1. december 2021