Dit barn bliver passet hos den samme dagplejer sammen med 3-4 andre børn i hjemlige rammer. De lokale dagplejere mødes også ca. en gang om ugen i en legestue sammen med deres dagplejebørn. I legestuen deltager børnene i forskellige aktiviteter, og får oplevelser med en større gruppe af børn.

Ny dagplejealder pr. 01.01.2022

Aarhus Byråd har d. 22. juni 2021 besluttet, at dagplejen i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2022 alene er et tilbud for børn i alderen 0-4 år.

Det betyder, at et barn der går i dagpleje pr. 1. januar 2022 skal starte i børnehave d. 1. i måneden efter barnet er fyldt 4 år. Man er ikke garanteret et børnehavetilbud før da.

Se video om dagplejen i Aarhus på FOAs hjemmeside

OBS: Der kan være dagplejere på kortet som pt er på orlov, uddannelse eller midlertidig sygemeldt.