Dit barn bliver passet hos den samme dagplejer sammen med 3-4 andre børn i hjemlige rammer. De lokale dagplejere mødes også ca. en gang om ugen i en legestue sammen med deres dagplejebørn. I legestuen deltager børnene i forskellige aktiviteter, og får oplevelser med en større gruppe af børn.

Ny dagplejealder pr. 01.01.2022

Aarhus Byråd har d. 22. juni 2021 besluttet, at dagplejen i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2022 alene er et tilbud for børn i alderen 0-4 år.

Det betyder, at et barn der går i dagpleje pr. 1. januar 2022 kan fortsætte i dagplejen frem til den sidste dag i måneden, hvor barnet fylder 4 år. Man kan dog selv vælge, hvornår barnet skal overgå til børnehave i alderen 3-4 år. Barnet kan ikke fortsætte i dagpleje efter den valgte behovsdato for børnehave.

Ex. Asger er født 21. januar 2019 og går i dagpleje. Han er skrevet op til en børnehaveplads med start pr. 1. juni 2022. Han bliver tilbudt en plads pr. 1. juni 2022, som forældrene vælger at takke nej til. Asgers sidste dag i dagplejen er d. 31. maj 2022, og han har ikke længere kommunal pasning d. 1. juni 2022.

Eventuelle ændringer i behovsdatoen for børnehave skal varsles med løbende måned + 2 måneder.

Ex. Bente er født 14. februar 2019, og hun er skrevet op til børnehave 1. marts 2022. I løbet af efteråret 2021 tænker Bentes forældre, at Bente vil have bedre af at vente med at starte i børnehave til 1. juni 2022. Bentes forældre kan senest d. 31. december 2021 ændre Bentes behovsdato til d. 1. juni 2022; ændrer de først datoen d. 1. januar 2022 eller senere, vil Bente fortsat blive tilbudt en børnehaveplads med start pr. 1. 1. marts 2022, og hun kan ikke længere fortsætte i dagplejen efter denne dag.

Se video om dagplejen i Aarhus på FOAs hjemmeside

OBS: Der kan være dagplejere på kortet som pt er på orlov, uddannelse eller midlertidig sygemeldt.