Du skal kontakte den private institution, som du ønsker, at dit barn skal starte i. Institutionen administrerer deres egen venteliste.

Prisen for en plads i en privat institution varierer. Det er enkelte institution som fastsætter prisen og opkræver dig direkte. Det er muligt for dig, at søge om økonomisk fripladstilskud og du får automatisk søskendetilskud, hvis du har flere børn indmeldt i enten et kommunalt pasning eller en privat institution.

Det er op til den enkelte private institution at oplyse dig om deres opsigelsesvarsel. Du skal aftale med den enkelte institution på hvilken måde du melder dit barn ud.

Hvis dit barn skal overflyttes fra en privat institution til et kommunal dagtilbud, er der 1 måneds varsel for den private institution. Du kan i nogle tilfælde have en dobbeltbetaling i overgangsperioden. Du skal være opmærksom på, at udmeldelsen fra den private institution ikke sker automatisk.