Kort over selvejende dagtilbud

Du skal skrive dit barn op til pasning i et selvejende dagtilbud via Digital Pladsanvisning.

Anvisningsreglerne for de selvejende dagtilbud er de samme som for kommunale dagtilbud.

Her kan du læse mere om anvisningsreglerne.

Et selvejende dagtilbud har en driftsoverenskomst med kommunen, som overlader ansvaret for driften til bestyrelsen.

Det betyder at bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Sammen med lederen og medarbejderne har bestyrelsen mulighed for at tilrettelægge driften, pædagogikken og indholdet af dit barns hverdag.

Driftsoverenskomsten sikrer dagtilbuddet et fast budget. Den forpligtiger også det selvejende dagtilbud til at overholde dagtilbudsloven og de retningslinjer for institutionsdrift, som byrådet vedtager. Vi fører tilsyn med dagtilbuddet for at sikre, at børnepasningen sker på betryggende vis.

De selvejende dagtilbud skal leve op til en række dokumentationskrav som Aarhus Kommune stiller. 

I et selvejende dagtilbud er det i sidste ende altid bestyrelsen, der bestemmer hvordan de vil drive institutionen.