Den integrerede institution Børnely

Den integrerede institution Børnely er det eneste dagtilbud, som fast har udvidet åbningstid.

Den integrerede institution Børnely
Valdemarsgade 16, 8000 Aarhus C
Tlf. 24 79 29 53
Åbningstid kl. 06.30 - 20.00

Pilotprojekt om udvidet åbningstid

I øjeblikket holder fire integrerede institutioner længere åbent som en del af et pilotprojekt. Byrådet har besluttet, at pilotprojektet slutter den 31. december 2018. De fire institutioner er:

Da Byrådet har besluttet at lukke pilotprojektet, kan dit barn fortsætte i institutionen eller komme foran i køen til andre ledige pladser i dit garantidistrikt, hvis Pladsanvisningen er orienteret senest 31. oktober 2018.

Sådan skriver du dit barn op til en plads med udvidet åbningstid

Du skal bruge Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op. Husk:

 

 

Den Integrerede Institution Gadekæret
Vikær Toften 2
8240 Risskov
Tlf. 24 26 33 69
Åbningstid kl. 07.30 - 18.00 (fredag til kl. 17.30)

Valnødden
Banevej 2, 8320 Mårslet
Tlf. 40 23 15 64

Åbningstid kl. 07.30-15.00
Mulighed for at vælge deltidspasning på 30 timer samt maksimal åbningstid på 37½ time

En lukkedag er en almindelig hverdag, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage.

  • Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt.
  • Det er dage, hvor mange forældre og børn holder fri, og der kun er få børn med behov for pasning.
  • På lukkedage tilbyder vi alternativ pasning til børn, der har behov for det.

Det enkelte dagtilbud beslutter selv antallet af lukkedage. Det gør de efter gældende retningslinjer.