Den integrerede institution Børnely

Den integrerede institution Børnely er det eneste dagtilbud, som fast har udvidet åbningstid.

Den integrerede institution Børnely
P. Hjort-Lorenzens Vej 19 A-D, 8000 Aarhus C
Tlf. 24 79 29 53
Åbningstid kl. 06.30 - 20.00

Sådan skriver du dit barn op til en plads med udvidet åbningstid

Du skal bruge Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op. Husk:

 

 

Den Integrerede Institution Gadekæret
Vikær Toften 2
8240 Risskov
Tlf. 24 26 33 69

Åbningstid
Mandag og fredag kl. 07:00 – 17:00
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 07:00 – 17:30

Valnødden
Banevej 2, 8320 Mårslet
Tlf. 40 23 15 64

Åbningstid kl. 07.30-15.00
Mulighed for at vælge deltidspasning på 30 timer samt maksimal åbningstid på 37½ time

I Aarhus Kommune er der som udgangspunkt ikke lukkedage på dagtilbudsniveau. Ved eventuelle lukkedage på afdelingsniveau, fx i løbet af sommeren, skal dagtilbuddet fortsat kunne tilbyde pasning til de af dagtilbuddets børn, som har behov herfor. Ved eventuelle lukkedage på afdelingsniveau, vil der altså være mulighed for alternativ pasning.

En lukkedag er en almindelig hverdag, hvor en afdeling holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage.

  • Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt.
  • Det er dage, hvor mange forældre og børn holder fri, og der kun er få børn med behov for pasning.
  • På lukkedage tilbyder vi alternativ pasning til børn, der har behov for det.

Typiske lukkedage kan være

  • Dagene op til påske
  • Dagen efter Kristi himmelfarts dag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29-30
  • 23. december
  • 24. december
  • 27.-31. december

Det enkelte dagtilbud beslutter selv antallet af lukkedage på afdelingsniveau. Det gør de efter gældende retningslinjer.

Det er op til det enkelte dagtilbud at orientere forældrene om, hvornår der afholdes lukkedage, og i hvilken af dagtilbuddets afdelinger, der tilbydes alternativ pasning til børnene. Dagtilbuddet skal orientere forældrene i god tid.

Har du spørgsmål til din afdelings lukkedage bedes du kontakte den pædagogiske leder i afdelingen.