Værd at vide om orlov fra pasning

En orlov skal søges med mindst 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i måneden.

Du kan tidligst søge orlov, når barnet har brugt pladsen i mindst 1 måned.

Eksempel: Starter dit barn pr. 1.3., kan du tidligst søge om orlov den 1.4. og orloven kan med 2 måneders varsel træde i kraft pr. 1.6. Du kan derfor ikke sige ja til en plads og starte med at have orlov.

Hent og udfyld blanketten her på siden for at søge om orlov fra dagpleje eller institution.

Blanketten sendes direkte til dagtilbuddet.

Når vi har bevilget orloven, modtager du besked fra os.

Husk: Orlov er altid fra den 1. eller 16. i måneden og skal have en længde af minimum 2 måneder.

Ansøgning om orlov fra institution eller dagpleje

Vi bevilger som udgangspunkt ikke orlov fra institution, når der også er bevilget skolegangsudsættelse. Betingelsen for udsættelse af skolegang er, at barnet er optaget i en institution.

Vi betragter en afbrydelse af forløbet i institutionen som en forringelse af dit barns muligheder for at blive skoleparat.

Men: Der kan være forhold omkring dit barn eller familie, der gør, at vi kan bevilge en kortvarig orlov fra en institution.

Hvis du ønsker orlov til et skolegangsudsat barn fra en institution:

  1. Kontakt dagtilbuddet. De laver en handleplan og en udtalelse.
  2. Når du har modtaget disse, laver du en ansøgning om orlov. Husk at vedlægge handleplanen og udtalelsen.
  3. Send ansøgningen til Pladsanvisning og Elevadministration.

Herefter tager vi PPR med på råd. Vi foretager en helhedsvurdering af forholdene omkring dit barns udvikling. Vi ser på hvordan det går med at opfylde målene fra handleplanen. På den baggrund træffer Pladsanvisning og Elevadministration så en afgørelse om eventuel bevilling af orlov.

Alle børn, der ikke går i dagtilbud skal sprogvurderes. Det siger Dagtilbudsloven §11. Sprogvurderingen er obligatorisk uanset barnets sproglige baggrund. Vi gennemfører den i perioden fra dit barn er 2 år og 10 måneder og inden barnet bliver 3 år og 4 måneder.

Når dit barn har orlov fra en institution eller en dagpleje, sidestiller vi barnet med børn uden for dagtilbud. Afholder dit barn orlov i alderen 2 år og 10 måneder frem til 3 år og 4 måneder, skal vi lave en sprogvurdering eller en aftale om sprogvurdering, før vi kan bevilge orloven.

Vil du forlænge dit barns orlov? Det skal du gøre skriftligt til Pladsanvisning og Elevadministration senest 2 måneder før den oprindelige orlov udløber.

Ønsker du at afbryde dit barns orlov? Så skal du kontakte Pladsanvisning og Elevadministration.

Vi stiller ikke garanti for samme plads. Vi garanterer derimod en tilsvarende plads efter pasningsgarantien. Vi fremsender hurtigst muligt et nyt tilbud om pasning efter afbrydelse af orlov.

Vil du udmelde dit barn fra en plads, mens barnet har orlov, eller efter orlovens ophør? Så skal du sende en skriftlig udmeldelse med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Varer barnets orlov mere end 3 måneder, så lukker vi den økonomiske friplads. Du skal derfor søge om ny friplads, når orloven slutter.