Har du accepteret en plads udenfor dit garantidistrikt, kan dit barn komme på garantiventelisten og du kan søge om overflytning til en afdeling i dit eget garantidistrikt. 

 

Hvis du har accepteret en plads til dit barn indenfor dit garantidistrikt, kan du stadig søge om overflytning til en ønskeplads. Vær opmærksom på, at der kun må oprettes ét ønske til anden institution

Er overflytningen til et andet dagtilbud, vil dit barn kun komme i betragtning, hvis der er ledige pladser, som ikke vil blive besat af børn fra garantiventelisten.

Har du ønsker om en anden afdeling indenfor samme dagtilbud, har du mulighed for at søge om dette ved dagtilbudslederen. Dagtilbudslederen har kun mulighed for at overflytte indenfor dagtilbuddet, hvis pædagogiske hensyn gør det nødvendigt.

Du har også mulighed for at skrive dit barn op til ét ønske om plads ved Planlægning og Pladsanvisning. Anvisning sker efter de gældende anvisningsregler, og dit barn vil kun komme i betragtning, hvis der er ledige pladser, som ikke vil blive besat af børn fra garantiventelisten.