Eksempel

Fiona er født d. 6. juni 2019. Forældrene skriver hende op til Vuggestuen Vestervang og Kernehuset d. 3. september 2019. Fiona får en garantianciennitet, der hedder 6. oktober 2019 og en ønskeanciennitet til Kernehuset og Vestervang der hedder 6. oktober 2019. Den 1. november 2019 tilføjer forældrene Vesterbo som ønske. Ønsket om Vesterbo får ønskeancienniteten 1. november 2019.

Når vi anviser et barn til en garantiplads, har datoen for ønskerne ikke den store betydning. De får først betydning, hvis du ønsker at stå på venteliste efter, at du har takket ja til en garantiplads. Det skyldes, at anvisningen til en ønskeplads, når man har en garantiplads, sker alene efter ønskernes anciennitet.