Hvis dit barn skal starte i daginstitution 1. december 2019, anviser vi dit barn en plads ud fra de nuværende regler, hvor det er barnets alder, der bestemmer barnets placering på ventelisten.