Gør du det, får dit barn den højest mulige placering på ventelisten (anciennitet). Det svarer til dit barns fødselsdato+ 4 måneder. De 4 måneder skal bl.a. give nybagte forældre tid til at skrive deres barn op efter fødslen.

Hvis du skriver dit barn op senere, er det den dato du skriver dit barn op, der bestemmer dit barns placering på ventelisten.

Skriv dit barn op her: aarhus.dk/skrivop