For at få friplads skal du bruge Digital Pladsanvisning til at søge om det.

Hvis din husstands samlede indkomst er under 193.501 kr. om året, er du berettiget til fuld friplads. Her betaler du ikke selv noget for pasning.

Hvis din husstands samlede indkomst er mellem 193.501 og 601.199 kr. om året, er du berettiget til delvis friplads. Her betaler du selv en del af prisen for pasning.

Andre spørgsmål om friplads

Når dit barn er indmeldt i et kommunalt pasningstilbud eller en privat institution, har du mulighed for at søge om friplads.

  • Din friplads vil gælde fra den 1. i måneden efter ansøgning. 
  • Du kan ikke søge om friplads tilbage i tiden. 
  • Du skal altid søge om friplads i den kommune, som du bor i.

Hvis dit barn skifter fra en pasningstype til en anden, skal du ikke søge om friplads igen.

Du skal kun lave en ny ansøgning, hvis din indkomst ændrer sig, eller hvis der er ændringer i dine familieforhold. 

Når du har givet besked om ændringer i din indkomst eller ændringer i dine familieforhold, ændrer vi din friplads fra den 1. måneden efter ansøgningen. Derefter sender vi en ny bevilling.

Vi forbeholder os retten til at efterregulere din friplads med tilbagevirkende kraft. Det gør vi, hvis du er blevet samlevende, og du ikke har givet Pladsanvisning og Elevadministration besked om det.

Husk: Det er ikke tilstrækkeligt, at du giver besked om ændringer i økonomien eller husstanden til andre instanser i Aarhus Kommune eller til Skattestyrelsen.

Din husstandsindkomst udgør al skattepligtig indkomst.

Når du laver en ansøgning om friplads, skal du indtaste din husstands samlede månedsindkomst før skat, men efter AM-bidrag. 

Eksempel: 
Månedsindkomst på 18.000 kr. - 1.400 kr. (8% i AM bidrag) = 16.600 kr.
Omregnet til årsindkomst: 16.600 kr. x 12 = 199.200 kr.  

Særligt for studerende

Er du studerende, og har du taget et SU-lån, skal det ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Har du derimod et arbejde ved siden af dine studier eller i ferieperioder, har det betydning for størrelsen af det fripladstilskud, som du er berettiget til at modtage i de pågældende måneder.

Særligt for selvstændige

Er du selvstændig, bevilliger vi din friplads ud fra dit forventede årsresultat på din forskudsopgørelse. Du vil modtage en efterregulering, hvis dit faktiske årsresultat ikke stemmer overens med din forskudsopgørelse.

Hvis du har mere end et barn under 18 år boende i din husstand, når du søger om friplads, vil du automatisk få fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn udover det første.

Hvis der kommer flere børn til din husstand i løbet af året, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning. Det bliver ikke reguleret automatisk.

Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst er på 193.501 kr. eller derunder:

  • Du er berettiget til fuld friplads efter ansøgning. Vi opkræver dig derfor ikke for børnepasning.

Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst er mellem 193.501 kr., og 601.199 kr.:

  • Du berettiget til delvist økonomisk friplads efter ansøgning.

Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til en årsindkomst er over 601.200 kr.:

  • Du er ikke berettiget til at modtage økonomisk friplads.

Vi beregner fripladstilskud før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Find ud af, hvor meget du er berettiget til i friplads

 

Fradrag for enlige

Bor du alene med et eller flere børn, og er du eneforsørger, så trækker vi 67.719 kr. fra din husstands samlede indkomst, inden vi beregner dit tilskud. Det betyder, at dit tilskud vil blive højere.

For at få tilskud som enlig skal du aktivt søge om friplads. 

Er du gift, skal du søge friplads med din ægtefælle, også selvom I ikke bor sammen. Her vil du ikke være berettiget til fradrag for enlige.

Samlevende

Hvis et barn kun bor sammen med den ene forælder og denne er gift eller samlevende:

  • Så beregner vi tilskud til fripladsen ud fra husstandens samlede indkomst.

Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre:

  • Så beregner vi tilskuddet ud fra den samlede husstandsindkomsten hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Husk at give besked når der er ændringer i din husstand!

Hvis du bliver gift eller bliver samlevende, skal Pladsanvisning og Elevadministration have besked med det samme. Det er ikke nok at Udbetaling Danmark eller andre i kommunen ved det. 

Hvis du ikke giver os besked, vil der på et senere tidspunkt blive lavet en regulering af din friplads.