Forældrebetaling og coronavirus

Der er fortsat forældrebetaling for dagtilbud og SFO i perioden med nedlukning på grund af COVID-19. Uanset om du benytter nødpasning eller selv passer dine børn, så betaler du fortsat for dit barns dagtilbud eller skolefritidsordning. Den almindelige forældrebetaling fortsætter uændret for alle forældre, som ikke har friplads. Det er en beslutning, som regeringen har truffet.

Udsættelse af betalingsfrist

Udsættelse af betalingsfrist for daginstitutions- og klubophold samt SFO betaling for maj måned 2020 til den 6. juli 2020.

Er din betaling tilmeldt Betalingsservice vil betaling for maj 2020 fremgår af din Betalingsserviceoversigt for juli 2020.

Betaler du på indbetalingskort vil det blive udsendt sidst i april måned 2020 men med ændret betalingsfrist til den 6. juli 2020.