Takstændringer pr. 01.05.2023

Som følge af det nye budget for 2023 i Aarhus Kommune, vil taksterne for pasning i dagtilbud, SFO og klubtilbud ændre sig fra 01.05.2023.

Sådan opkræver vi betaling

Hvis du bor i Aarhus og har pasning her:
Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i et dagtilbud i en anden kommune:
Du skal betale forud hver måned hele året, også juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i en SFO i en anden kommune:
Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Når dit barn fylder 3 år

Bliver dit barn passet i et dagtilbud i Aarhus Kommune nedsætter vi automatisk din betaling den 1. i måneden efter, at dit barn er fyldt 3 år. Det gælder også, selvom at dit barn bliver flyttet tidligere i børnehave. Taksten for dagpleje ændres ikke. 

Når dit barn går i klub

I klub ændres taksten fra fritidsklub til ungdomsklub den 1. august det år dit barn starter i 7. klasse. Vær opmærksom på, at du selv skal indmelde dit barn i ungdomsklub, da det ikke sker automatisk.

Priser for 0 - 4 år:

 • Heldagsdagpleje 48 timer pr. uge: 3.176 kr. pr. måned
 • Deltidsdagpleje 32 timer pr. uge: 2.117 kr. pr. måned

Med kost under 3 år:

 • 25 timer pr. uge: 2.887 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge: 3.656 kr. pr. måned
 • 51,5 timer pr. uge: 4.547 kr. pr. måned

Med kost over 3 år:

 • 25 timer pr. uge: 1.861 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge: 2.273 kr. pr. måned
 • 51,5 timer pr. uge: 2.803 kr. pr. måned

Uden kost under 3 år:

 • 25 timer pr. uge: 2.221 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge: 2.990 kr. pr. måned
 • 51,5 timer pr. uge: 3.881 kr. pr. måned

Uden kost over 3 år:

 • 25 timer pr. uge: 1.195 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge: 1.607 kr. pr. måned
 • 51,5 timer pr. uge: 2.137 kr. pr. måned

30 timers deltidsmodul er kun for forældre der afholder fravær efter barselsloven. 

Valnødden er en deltidsinstitution med maksimalt 40 timer pr. uge.
Priser er uden kost:

Under 3 år

 • 25 timer pr. uge: 2.221 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge: 2.990 kr. pr. måned
 • 40 timer pr. uge: 3.393 kr. pr. måned

 Over 3 år

 • 25 timer pr. uge: 1.195 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge: 1.607 kr. pr. måned
 • 40 timer pr uge: 1.847 kr. pr. måned

 

30 timers deltidsmodul er kun for forældre der afholder fravær efter barselsloven. 

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00.
Priser er med kost:

Under 3 år

 • 25 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.379 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 4.148 kr. pr. måned
 • 51,5 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 5.039 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 25 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.110 kr. pr. måned
 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.522 kr. pr. måned
 • 51,5 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.052 kr. pr. måned

30 timers deltidsmodul er kun for forældre der afholder fravær efter barselsloven. 

0. - 3. klasse:  1.982 kr. pr. måned

Morgenpasning for 4. klasses børn: 493 kr. pr. måned

0. - 3. klasse: 1.982 kr. pr. måned

4. klasse og derover: 1.330 kr. pr. måned

Alle børn i specialskole, specialklasse og børn med vidtgående timer har mulighed for at benytte SFO'en frem til og med 7. klasse.

0. - 3. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00: 308 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00: 308 kr. pr. måned
 • Sommerferiepasning: 1.982 kr.   

4. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00: 200 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00: 200 kr. pr. måned
 • Sommerferiepasning: 1.330 kr.
 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse): 832 kr. pr. måned (fuldt medlemskab)
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år): 294 kr. pr. måned (fuldt medlemskab)

Priserne gælder også klubtilbud til børn og unge med handicap 

Differentieret kontingent i ungdomsklub

I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter, fx madaften, fodboldturnering, projektforløb eller lignende, til et lavere kontingent. Hvis det er tilfældet i din ungdomsklub, kan du læse mere om de aktiviteter, der er tale om på klubbens hjemmeside.

I ungdomsklubber med differentieret kontingent er der tre typer medlemskab:

 • Fuldt medlemskab: 294 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter - max 2/3 af klubbens åbningstid): 195 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter - max 1/3 af klubbens åbningstid): 97 kr. pr. måned

Det gælder for følgende 6 klubber: 

 • Klubberne i Toveshøj
 • KIG - Klubberne i Gellerup
 • Fritidshuset Ellekær
 • Klub3 / Ungemiljø Sødal
 • Klubben Søndervang
 • Klub2teket (Hasle) 

Klubber med reduceret kontingent koster

 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse): 256 kr. pr. år
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år): 127 kr. pr. år