Sådan opkræver vi betaling

Hvis du bor i Aarhus og har pasning her:
Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i et dagtilbud i en anden kommune:
Du skal betale forud hver måned hele året, også juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i en SFO i en anden kommune:
Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Når dit barn fylder 3 år

Bliver dit barn passet i et dagtilbud i Aarhus Kommune nedsætter vi automatisk din betaling den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Det gælder også, selvom at dit barn bliver flyttet tidligere i børnehave. Taksten for dagpleje ændres ikke. 

Når dit barn går i klub

I klub ændres taksten fra fritidsklub til ungdomsklub den 1. august det år dit barn starter i 7. klasse. Vær opmærksom på, at du selv skal indmelde dit barn i ungdomsklub, da det ikke sker automatisk.

Alle priser gælder fra 1. januar 2019

Priser uanset alder:

 • Heldagsdagpleje 48 timer pr. uge: 2.946 kr. pr. måned
 • Deltidsdagplejen i Skødstrup 32 timer pr. uge: 1.964 kr. pr. måned

Med kost under 3 år:

 • 30 timer pr. uge: 3.350 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 4.162 kr. pr. måned

Med kost over 3 år:

 • 30 timer pr. uge: 1.917 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 2.386 kr. pr. måned

Uden kost under 3 år:

 • 30 timer pr. uge: 2.833 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 3.645 kr. pr. måned

Uden kost over 3 år:

 • 30 timer pr. uge: 1.400 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge: 1.869 kr. pr. måned

Valnødden er en deltidsinstitution med maksimalt 40 timer pr. uge.
Priser er uden kost:

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge: 2.833 kr. pr. måned
 • 40 timer pr. uge: 3.202 kr. pr. måned

 Over 3 år

 • 30 timer pr. uge: 1.400 kr. pr. måned
 • 40 timer pr uge: 1.613 kr. pr. måned

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00.
Priser er med kost:

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 3.903 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 4.715 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.107 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid: 2.576 kr. pr. måned

0. - 3. klasse: 1.717 kr. pr. måned

Morgenpasning for 4. klasses børn: 443 kr. pr. måned

0. - 3. klasse: 1.717 kr. pr. måned

4. klasse og derover: 1.154 kr. pr. måned

Alle børn i specialskole, specialklasse og børn med vidtgående timer har mulighed for at benytte SFO'en frem til og med 7. klasse.

0. - 3. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00: 277 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00: 277 kr. pr. måned
 • Sommerferiepasning: 1.717 kr.   

4. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00: 180 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00: 180 kr. pr. måned
 • Sommerferiepasning: 1.154 kr.
 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse): 747 kr. pr. måned (fuldt medlemskab)
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år): 264 kr. pr. måned (fuldt medlemskab) 

Priserne gælder også klubtilbud til børn og unge med handicap 

Differentieret kontingent i ungdomsklub

I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter, fx madaften, fodboldturnering, projektforløb eller lignende, til et lavere kontingent.Hvis det er tilfældet i din ungdomsklub, kan du læse mere om de aktiviteter, der er tale om på klubbens hjemmeside.

I ungdomsklubber med differentieret kontingent er der tre typer medlemskab:

 • Fuldt medlemskab: 264 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 2/3 af klubbens åbningstid): 175 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 1/3 af klubbens åbningstid): 87 kr. pr. måned

Reduceret kontingent er afskaffet fra 1. august 2019, det har byrådet vedtaget. Det reducerede kontingent var for seks klubber, der nu er overgået til almindelige Fritids- og Ungdomsklubtakster.