Sådan opkræver vi betaling

Hvis du bor i Aarhus og har pasning her:
Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i et dagtilbud i en anden kommune:
Du skal betale forud hver måned hele året, også juli måned.

Hvis du bor i Aarhus, men har pasning i en SFO i en anden kommune:
Du skal betale forud hver måned i 11 måneder. Du skal ikke betale for juli måned.

Takstændringer pr. 01.04.2021

Som følge af indfasningen af minimumsnormeringer, ændres taksterne i alle dagtilbudsafdelinger pr. 01.04.2021.

Når dit barn fylder 3 år efter 01.03.2021

Pr. 1. marts 2021 ændres børnehavealderen i Aarhus Kommune så den bliver 3 år fremfor 2 år og 11 måneder. Det betyder at dit barn skal starte i børnehave den 1. i måneden efter dit barn er fyldt 3 år.

Bliver dit barn passet i et dagtilbud i Aarhus Kommune nedsætter vi automatisk din betaling den 1. i måneden efter, at dit barn er fyldt 3 år. Det gælder også, selvom at dit barn bliver flyttet tidligere i børnehave. Taksten for dagpleje ændres ikke. 

Når dit barn går i klub

I klub ændres taksten fra fritidsklub til ungdomsklub den 1. august det år dit barn starter i 7. klasse. Vær opmærksom på, at du selv skal indmelde dit barn i ungdomsklub, da det ikke sker automatisk.

Priser uanset alder:

 • Heldagsdagpleje 48 timer pr. uge:  2.907 kr. pr. måned
 • Deltidsdagplejen i Skødstrup 32 timer pr. uge:  1.938 kr. pr. måned

Med kost under 3 år:

 • 30 timer pr. uge:  3.472 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge:  4.348 kr. pr. måned

Med kost over 3 år:

 • 30 timer pr. uge:  1.988 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge:  2.491 kr. pr. måned

Uden kost under 3 år:

 • 30 timer pr. uge:  2.935 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge:  3.811 kr. pr. måned

Uden kost over 3 år:

 • 30 timer pr. uge:  1.451 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge:  1.954 kr. pr. måned

Valnødden er en deltidsinstitution med maksimalt 40 timer pr. uge.
Priser er uden kost:

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge:  2.935 kr. pr. måned
 • 40 timer pr. uge:  3.333 kr. pr. måned

 Over 3 år

 • 30 timer pr. uge:  1.451 kr. pr. måned
 • 40 timer pr uge:  1.698 kr. pr. måned

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00.
Priser er med kost:

Under 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid:  4.050 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid:  4.926 kr. pr. måned

Over 3 år

 • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid:  2.191 kr. pr. måned
 • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid:  2.694 kr. pr. måned

0. - 3. klasse:  1.851 kr. pr. måned

Morgenpasning for 4. klasses børn:  460 kr. pr. måned

0. - 3. klasse:  1.851 kr. pr. måned

4. klasse og derover:  1.242 kr. pr. måned

Alle børn i specialskole, specialklasse og børn med vidtgående timer har mulighed for at benytte SFO'en frem til og med 7. klasse.

0. - 3. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00:  288 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00:  288 kr. pr. måned
 • Sommerferiepasning:  1.851 kr.   

4. klasse

 • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00:  187 kr. pr. måned
 • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00:  187 kr. pr. måned
 • Sommerferiepasning:  1.242 kr.
 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse):  777 kr. pr. måned (fuldt medlemskab)
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år):  274 kr. pr. måned (fuldt medlemskab) 

Priserne gælder også klubtilbud til børn og unge med handicap 

Takstnedsættelse i august 2021

I forbindelse med et øget fokus på trivsel og læring som følge af Corona har byrådet den 24.03.2021 vedtaget en takstnedsættelse for alle medlemmer af fritidsklub fra 4. – 6. klasse i august 2021. Det betyder, at alle medlemmer i fritidsklub vil blive opkrævet 550 kr. i august 2021. Fra 01.09.2021 vil medlemmerne igen blive opkrævet 777 kr.

Alle taksterne er før evt. fripladstilskud.

Differentieret kontingent i ungdomsklub

I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter, fx madaften, fodboldturnering, projektforløb eller lignende, til et lavere kontingent. Hvis det er tilfældet i din ungdomsklub, kan du læse mere om de aktiviteter, der er tale om på klubbens hjemmeside.

I ungdomsklubber med differentieret kontingent er der tre typer medlemskab:

 • Fuldt medlemskab: 274 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter - max 2/3 af klubbens åbningstid):  182 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter - max 1/3 af klubbens åbningstid):  91 kr. pr. måned

Det gælder for følgende 6 klubber: 

 • Klubberne i Toveshøj
 • KIG - Klubberne i Gellerup
 • Fritidshuset Ellekær
 • Klub3 / Ungemiljø Sødal
 • Klubben Søndervang
 • Klub2teket (Hasle) 

Klubber med reduceret kontingent koster

 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse):  239 kr. pr. år
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år):  118 kr. pr. år