Hvis du har mere end et barn i pasning, får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris af de øvrige pladser. 

Vi betragter børn i samme husstand/familie med samme folkeregister adresse som søskende, dog ikke børn som er anbragt i pleje.

OBS: Du får ikke søskendetilskud til børn i klub.