Opkrævningen i Aarhus Kommune står for alle opkrævninger for pasning.

Din betaling har forfald den 1. i måneden og du skal senest den 5. i hver måned betale din regning. Din regning bliver sendt til din digitale postkasse og du kan tilmelde den til Betalingsservice.

Du bliver ikke opkrævet den månedlige betaling for juli måned. Juli måned er som hovedregel betalingsfri. Du kan dog modtage en regning, hvis din friplads er blevet genberegnet for april måned.

Sådan betaler du din regning

På "Mit Betalingsoverblik" kan du betale din regning. Du også få overblik over, hvad du skylder kommunen.

Når du modtager din første regning i din digitale postkasse kan tilmelde betalingen til betalingsservice. Kontakt din bank eller at tilmelde betalingen via din netbank.