Har du et barn i alderen fra 24 uger og til barnet skal starte i skole, har du mulighed for at få tilskud til en privat pasningsordning.

Andre spørgsmål om privat pasningsordning

Du har 2 muligheder for en privat pasningsordning:

  • ansætte en privat passer 
  • købe en plads ved en selvstændig børnepasser

Forskellen på de 2 ordninger er, at en privat passer, passer dit barn hjemme ved dig og passer som hovedregel kun dit barn. En selvstændig børnepasser, passer op til 5 børn i sit eget hjem, hvor du kan købe en plads til dit barn.  

I begge tilfælde indgår du, som forældre, en aftale med en privat passer eller en selvstændig børnepasser.

Aarhus Kommune har ikke arbejdsgiverforpligtelsen overfor den private passer under de private pasningsordninger.

Hvis du ønsker at benytte en privat pasningsordning skal du udfylde og indsende både en ansøgning om tilskud og en aftale mellem dig og din passer. 

Du skal indsende din ansøgning om tilskud og aftalen senest 10 arbejdsdage inden, og tidligst 1½ måned før, pasningen af dit barn starter.

Ønsker du at ansætte en privat passer skal du udfylde bilag 1A og bilag 2A

Ønsker du at købe en plads ved en selvstændig børnepasser skal du udfylde Bilag 1B og 2B

 

Hvis du ønsker, at vente på en specifik plads, skal du skrive dit barn på ventelisten. Herefter har du fortsat mulighed for, at få tilbudt en kommunalt plads i pasningsperioden.

Når du får tilbudt en plads i et kommunalt dagtilbud skal du afbryde din private pasningsordning. Der kan ikke være et overlap af de to pasningstyper. 

Ønsker du ikke at få tilbud en plads i pasningsperioden skal du gå ind via Digital Pladsanvisning og slette eller fremdatere din ansøgning.

Plads til dit barn når din private pasningsordning stopper

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i kommunal pasning når din private pasningsordning stopper, skal du senest have skrevet dit barn på venteliste 2 måneder og 1 dag før aftalen stopper.

Eksempel: Stopper din private pasningsordning den 31. marts og skal dit barn starte i kommunal pasning den 1. april, skal du senest have sendt din ansøgning den 31. januar.

 

I Aarhus Kommune giver vi ikke tilskud til, at du kan passe dit eget barn.

Hvis du bor i et udsat boligområde, og dit barn er mellem 1-2 år, kan du ikke få tilskud til privat pasningsordning. Dit barn skal i stedet indmeldes i en institution eller kommunal dagpleje.

Hvis dit barn allerede går i et obligatorisk læringstilbud, kan du heller ikke få tilskud til en privat pasningsordning, før dit barn er blevet sprogvurderet i 3 årsalderen.

I din private pasningsordning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned til d. 1. eller 16. i måneden, i følge standardaftalen. Opsigelsen skal ske skriftlig og skal underskrives af jer begge.

Ønsker en af jer, at opsige aftalen inden for den første måned er der ingen opsigelsesvarsel, derfor kan aftalen stoppe fra dag til dag. Opsigelsen skal fortsat være skriftlig og med underskrift fra jer begge.

Standardaftalens (bilag 2A eller bilag 2B) betingelser kan ikke fraviges. Eventuelle fravigelser vedrører derfor som udgangspunkt ikke Aarhus Kommune. 

Opsigelsen skal i alle tilfælde sendes til Planlægning og Pladsanvisning, som vil ændre eller stoppe jeres tilskud.

Hvis du ændre noget i aftalen, f.eks. løn, arbejdstider, pasningsadresse, pasningsperiode, opgaver eller lignende skal du straks sende en skriftlig ændring til Planlægning og Pladsanvisning.

Planlægning og Pladsanvisning vil herefter godkende ændringerne. Har ændringerne indvirkning på dit tilskud vil du få en regulering.

Ændringer kan ikke godkendes tilbagevirkende.

Dit tilskud er skattefrit.

For din passer er det fulde beløb skattepligtig. Indtægten bliver indberettet som B-indkomst.  

Vi indberetter lønnen til Skattestyrelsen.

Har du en privat passer ansat og bliver din ordning administreret af et lønadministrationsfirma, kan der afregnes A-skat.