Derudover skal vi godkende følgende:

  • Den private pasningsordning
  • Hjemmet hvor barnet skal passes

Godkendelsen er nødvendig for at sikre de personlige forudsætninger hos den private børnepasser og for at sikre, at de fysiske rammer er egnede til børnepasning.

Den private børnepasser skal opfylde disse krav:

  • Han/hun skal være fyldt 17 år.
  • Han/hun skal kunne tale det danske sprog.
  • Han/hun skal have arbejds- og opholdstilladelse. 

Det er derfor ikke muligt at ansætte en au pair og få tilskud.

Godkendelse og det pædagogiske tilsyn varetages af en konsulent fra Børn og Unge.

Det pædagogiske tilsyn kan både være et anmeldt og et uanmeldt besøg. Besøget kan finde sted, når du som forældre ikke er hjemme, selvom pasningen foregår i dit eget hjem.